คานาดา https://trasadeeporn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-09-2007&group=3&gblog=5 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-09-2007&group=3&gblog=5 Sat, 01 Sep 2007 18:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=4 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[คติประจําใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=4 Wed, 15 Aug 2007 10:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=3 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคาดหวังที่พ่อแม่มีให้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=3 Wed, 15 Aug 2007 12:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=2 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองในอนาคต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=15-08-2007&group=3&gblog=2 Wed, 15 Aug 2007 10:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจไปอย่างดีแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 Mon, 13 Aug 2007 11:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=2&gblog=5 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่จ๋า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=13-08-2007&group=2&gblog=5 Mon, 13 Aug 2007 12:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=06-08-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=06-08-2007&group=2&gblog=4 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาทําความรู้จักกับสาวน้อยๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=06-08-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=06-08-2007&group=2&gblog=4 Mon, 06 Aug 2007 12:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=3 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวเดิน....ของความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=3 Wed, 25 Jul 2007 9:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่แหละความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=2 Wed, 25 Jul 2007 13:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=1 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักคือสิ่งที่สวยงาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=25-07-2007&group=2&gblog=1 Wed, 25 Jul 2007 11:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-10-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-10-2007&group=1&gblog=6 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA["Final - ISPR นางสาวทรัสดีพร ลีละพงศ์วัฒนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-10-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=01-10-2007&group=1&gblog=6 Mon, 01 Oct 2007 10:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=23-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=23-07-2007&group=1&gblog=5 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อสิ่งพิมพ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=23-07-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=23-07-2007&group=1&gblog=5 Mon, 23 Jul 2007 10:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=4 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนบริหารการสอนประจำวิชา (Course syllabus)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=4 Thu, 19 Jul 2007 12:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=3 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์กับระบบสารสนเทศเพื่อ PR.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=3 Thu, 19 Jul 2007 12:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=2 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=19-07-2007&group=1&gblog=2 Thu, 19 Jul 2007 11:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=18-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=18-07-2007&group=1&gblog=1 https://trasadeeporn.bloggang.com/rss <![CDATA[การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=18-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trasadeeporn&month=18-07-2007&group=1&gblog=1 Wed, 18 Jul 2007 13:19:32 +0700